چهارشنبه 1 بهمن 1399 Wednesday 20 January 2021 6 جمادی‌الثانی 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top