يكشنبه 29 فروردين 1400 Sunday 18 April 2021 6 رمضان 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top