سه شنبه 4 آذر 1399 Tuesday 24 November 2020 8 ربیع‌الثانی 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top