شنبه 23 تير 1403 Saturday 13 July 2024 6 محرم 1446

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top