شنبه 18 ارديبهشت 1400 Saturday 8 May 2021 26 رمضان 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top