يكشنبه 3 مهر 1401 Sunday 25 September 2022 28 صفر 1444

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top