يكشنبه 3 تير 1403 Sunday 23 June 2024 16 ذی‌الحجه 1445

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top