چهارشنبه 6 بهمن 1400 Wednesday 26 January 2022 22 جمادی‌الثانی 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top