يكشنبه 28 شهريور 1400 Sunday 19 September 2021 11 صفر 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top