پنجشنبه 3 تير 1400 Thursday 24 June 2021 14 ذی‌القعده 1442

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top