شنبه 5 فروردين 1402 Saturday 25 March 2023 3 رمضان 1444

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top