جمعه 6 خرداد 1401 Friday 27 May 2022 25 شوال 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top