يكشنبه 28 دي 1399 Sunday 17 January 2021 3 جمادی‌الثانی 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top