شنبه 22 خرداد 1400 Saturday 12 June 2021 2 ذی‌القعده 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top