يكشنبه 6 خرداد 1403 Sunday 26 May 2024 18 ذی‌القعده 1445

در راستای آموزش و فرهنگ سازی معماری سازمانی در کشور و بنابر زیست بوم معماری سازمانی ایران، مجموعه اقدامات متنوعی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در سطح کشور انجام شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

سخنرانی:

فایل ارایه دکتر فریدون شمس (دبیر همایش)

فایل ارایه John Gotze (سخنران خارجی)

فایل ارایه Dr Choi (سخنران خارجی)

کارگاه:

فایل ارایه کارگاه تجارب و کاربرد معماری سازمانی در کره جنوبی (Dr. Weon Young)

فایل ارایه کارگاه فرایندگرایی یا سرویس گرایی: از معماری تا پیاده سازی (امیر مهجوریان)

فایل ارایه کارگاه معماری سازمانی: از کجا باید آغاز کرد (رضا کرمی)

فایل ارایه کارگاه معرفی معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی (سعید مومنی)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (دکتر حقیقی)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (امیر مهجوریان)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (سبحان علی ابادی)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (فائزه حسینی)

فایل ارایه کارگاه روش و نتايج پياده‌سازي معماري سازمانی در شرکت فولاد مبارکه (پریسا کارشناس)

دومین همایش ملی معماری سازمانی در دانشگاه صنعتی شیراز (97)

معماری سازمانی، بستر سازی تحول دیجیتالی و پویایی اقتصادی

چارچوب اجرای معماری سازمانی در دولت الکترونیکی کشور کره

آشنایی با معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیا

هوشمندسازی سازمانی؛ راهکارها و فناوری های مبتنی بر کلان داده و هوش مصنوعی

كاربرد زبان مدلسازی آرکی میت در معماری سازمانی

تجربیات و راهکارهای موثر سازی مدیریت پروژه‌های معماری سازمانی

آشنایی با فرآیندکاوی

آشنایی با اهداف، ساختار و روش تدوین معماری مرجع شرکت­های برق منطقه ­ای

دوره های آموزشی برگزار شده برای توانمندسازی تیم های دانشگاهی جهت تاسیس آزمایشگاه های معماری سازمانی:

معماری سازمانی:

کلیات و مفاهیم معماری سازمانی

فرآیند معماری سازمانی

آشنایی با برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

معرفی چارچوب های معماری سازمانی

متدولوژی های توسعه معماری سازمانی

سرویس گرایی و معماری سازمانی سرویس گرا

چارچوب و متدولوژی معماری TOFOAF

چارچوب و متدولوژی معماری C4ISR/DoDAF

بررسی یک نمونه از کاربرد C4ISR/DoDAF

ابزارهای معماری سازمانی

استفاده از شبکه‌هاي پتري در ارزيابي معماري سازمانی

Information Technology Infrastructure Library

معرفی برنامه ملی معماری سازمانی ایران و رابطه معماری سازمانی با سایر مفاهیم مرتبط ارزیابی و بلوغ معماری سازمانی

پیاده سازی و نگهداری معماری سازمانی

بررسی روند کنونی معماری سازمانی

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارگاه آموزشی: بررسی متدولوژی و خروجی پروژه بهبود فرایندی در سازمان تنظیم مقررات

کارگاه آموزشی: بررسی معماری سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس مجدد فرآیندها:

مورد کاوی:طراحی مجدد فرآیند فروش در شرکت فنلاندی ICL

مورد کاوی:مهندسی مجدد فرآیندها در شرکت بیمه Direct Response Group

مورد کاوی: مهندسی مجدد در موسسه ساختمانی بیرمینگام میدشایر

مورد کاوی: سیگنا اینترنشنال (انگلستان)

مورد کاوی: مهندسی مجدد فرآیند تدارکات یکپارچه در زیمنس رلم

موردکاوی: مهندسی مجدد فرآیندهای مشتریان در بانک امریکا و ایتالیا

مورد کاوی: بررسی متدولوژی مدلسازی فرآیند در پروژه معماری سازمانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

کارگاه آموزشی مهندسي مجدد فرایندهای كسب و كار(حرفه)- کلیات

کارگاه آموزشی مهندسي مجدد فرایندهای كسب و كار(حرفه)-متدولوژي‌

جزوه آموزشی بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات (برفا):

آشنایی با برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

برفا در یک نگاه (بخش اول)

برفا در یک نگاه (بخش دوم)

آشنایی با کلیات استراتژی سازمان

برنامه ریزی اقدامات توسعه ای

معماری نرم افزار:

جزوه درسی

چرخه کاری معماری

مفاهیم معماری نرم افزار

سیستم هانوردی A-7E مطاله در زمینه استفاده از ساختارهای معماری

درک خصوصیات کیفی

دستیابی به خصوصیات کیفی

کنترل ترافیک هوایی (مطالعه موردی برای دستیابی به قابلیت دسترسی در طراحی)

طراحی معماری

شبیه سازی پرواز (مطالعه موردی در معماری برای دستیابی به قابلیت تجمیع پذیری)

مستندسازی معماری نرم افزار

بازسازی معماری نرم افزار

ATAM روشی جامع برای ارزیابی معماری

CBAM روش کمی جهت تصمیم گیری در مورد طراحی معماری

World Wide Web مطالعه موردی در زمینه قابلیت تعامل پذیری

خط تولید نرم افزار استفاده مجدد از دارایی های معماری

Celisius Teach مطالعه در زمینه خط تولید نرم افزار

ساخت سیستم با استفاده از مولفه های آماده (Off-the-shelf)

مدل مرجع نرم افزار ملی

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

معماری سرویس گرا و سیستم های مدیریت فرایند:

ابزار بهینه سازی وب سایت

کارگاه آموزشی معماری سرویس گرا و سیستم های مدیریت فرایند

ERP و معماری سازمانی:

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع انسانی

معماری شبکه و مرکز داده

گزارش اقدامات انجام شده و پروژه بهبود فرایند های بیمه ای (متد تفکر ناب(

ITIL و معماری سازمانی:

BABOK_Guide

ابزار بهینه سازی وب سایت

آموزش­های مدلسازی و کار با ابزارهای معماری:

کارگاه آموزشی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار (پروسس میکر)

ارزیابی بلوغ معماری سازمانی:

متد ارزیابی معماری سازمانی

ارزیابی و بلوغ معماری سازمانی

اکوسیستم معماری سازمانی ایران

Back to top