سه شنبه 9 آذر 1400 Tuesday 30 November 2021 24 ربیع‌الثانی 1443

این مدل دربردارنده طبقه‌بندی كاملي از سیستم‌های نرم‌‌افزاری، مؤلفه‌‌های کاربردی و واسط‌‌های نرم‌‌افزاری عمومی یا مشترک در دستگاه‌‌ها است که برای جمع‌‌آوری، پردازش، نگهداری، استفاده، به‌اشتراک‌گذاری و ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی از فرآیندهای کسب‌وکار سازمان درنظر گرفته می‌شوند.

استفاده از مدل مرجع نرم‌‌افزار در سطح ملی (دولت و کلیه دستگاه‌های اجرایی) باعث ایجاد یک چارچوب و زبان مشترک برای انتخاب، تولید و توسعه سیستم‌‌های نرم‌‌افزاری عمومی می‌شود و به دولت امکان می‌دهد که این نرم‌‌افزارها را میان‌‌دستگاه‌‌های اجرایی به اشتراک گذاشته و زمینه‌‌ی استفاده مجدد را فراهم نماید.

دانلود مدل مرجع نرم افزار

Back to top