يكشنبه 29 فروردين 1400 Sunday 18 April 2021 6 رمضان 1442

مدل مرجع نرم افزارهای کاربردی منتشر شد.

این مدل دربردارنده طبقه‌بندی كاملي از سیستم‌های نرم‌‌افزاری، مؤلفه‌‌های کاربردی و واسط‌‌های نرم‌‌افزاری عمومی یا مشترک در دستگاه‌‌ها است که برای جمع‌‌آوری، پردازش، نگهداری، استفاده، به‌اشتراک‌گذاری و ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی از فرآیندهای کسب‌وکار سازمان درنظر گرفته می‌شوند.

استفاده از مدل مرجع نرم‌‌افزار در سطح ملی (دولت و کلیه دستگاه‌های اجرایی) باعث ایجاد یک چارچوب و زبان مشترک برای انتخاب، تولید و توسعه سیستم‌‌های نرم‌‌افزاری عمومی می‌شود و به دولت امکان می‌دهد که این نرم‌‌افزارها را میان‌‌دستگاه‌‌های اجرایی به اشتراک گذاشته و زمینه‌‌ی استفاده مجدد را فراهم نماید.

Back to top