چهارشنبه 6 بهمن 1400 Wednesday 26 January 2022 22 جمادی‌الثانی 1443

این چارچوب‌ها توسط نهادهای نظامی تولید شده‌اند و به دلیل تفاوت‌های بنیادین عملیات نظامی با حوزه کسب‌وکار (سازمانی و اداری) در حوزه تخصصی نظامی کاربرد دارند، اگرچه برخی مفاهیم و تکنیک‌های آن قابل استفاده در سایر صنایع و حوزه‌ها است. معروف‌ترین چارچوب‌های معماری سازمانی نظامی به قرار زیر است:

  • (NATO Architecture Framework (NAF
  • (Department of Defense Architecture Framework (DoDAF
  • (Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM
  • (British Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF
  • (France DGA Architecture Framework (AGATE
  • (The Australian Defence Architecture Framework (AUSDAF
  • (Department of National Defence Canadian Architecture Framework (DNDAF
  • , …

Back to top