يكشنبه 22 تير 1399 Sunday 12 July 2020 21 ذی‌القعده 1441

این چارچوب‌ها برای دولت یا صنعت خاصی تولید نشده اند و به صورت عمومی برای سازمان ها و مقاصد مختلفی قابل استفاده هستند. البته به دلیل عمومی بودن نیاز به سفارشی سازی در هر صنعت یا کاربرد خاص دارند، معروف‌ترین چارچوب‌های معماری سازمانی عمومی به قرار زیر است:

  • The Zachman Framework
  • (The Open Group Architecture Framework (TOGAF
  • (Gartner’s Enterprise Architecture Framework (GEAF
  • (The Oracle Enterprise Architecture Framework  (OEAF
  • , …

Back to top