يكشنبه 23 مرداد 1401 Sunday 14 August 2022 16 محرم 1444

این چارچوب‌ها توسط دولت‌ها و برای هدایت، حمایت و نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی دستگاه‌های دولتی تولید شده‌اند و پس از طی مراحل قانونی به‌صورت رسمی ابلاغ و الزام شده‌اند. اگرچه محتوای این چارچوب‌ها برای کشور خاصی تهیه شده است اما روش‌شناسی، متدها و مدل‌های مرجع تولید شده دربردارنده مخزن غنی از دانش و تجارب معماری سازمانی است که می‌تواند با سفارشی‌سازی مورد استفاده سایر صنایع و کشورها نیز قرار گیرد. معروف‌ترین چارچوب‌های معماری سازمانی ملی(دولتی) به قرار زیر است:

 

 • (Korea Government Enterprise Architecture (KGEA
 • (Australian Government Architecture (AGA
 • (Singapore Government Enterprise  Architecture(SGEA
 • (Netherlands Government Reference Architecture (NORA
 • (Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF
 • (United Kingdom Reference Architecture(UKRA)
 • (Government Enterprise Architecture for New Zealand (GEA-NZ
 • Finland National Enterprise Architecture
 • Bahrain National Enterprise Architecture Framework
 • Saudi Arabia National Enterprise Architecture
 • (Oman e-Government Architecture Framework (OeGAF
 • (Jordan e-Government Architecture Framework (e-GAF
  • (Egyptian Government Enterprise Architecture Framework (EGEAF
 • , …

 

Back to top