يكشنبه 6 خرداد 1403 Sunday 26 May 2024 18 ذی‌القعده 1445
  • آیا چارچوب معماری سازمانی ایران در همه دستگاه ها به صورت مشابه پیاده سازی خواهد شد؟

هر سازمان برای شروع طرح معماری باید متناسب با شرایط، نیازمندی و بلوغ سازمانی خود اقدام به تعیین محدوده و شرح خدمات معماری نماید(این موضوع در روش توسعه معماری نیز توضیح داده شده است). لذا اگرچه کلیت چارچوب مشخص و لازم الاجرا است اما جزئیات و نحوه استفاده از آن متناسب با شرایط تعیین خواهد شد.

  • چگونه میتوان در توسعه و بروزرسانی چارچوب مشارکت نمود؟

کلیه علاقمندان میتوانند در توسعه و تکمیل چارچوب همکاری کنند، بدین منظور لازم است نظرات فنی و کارشناسی در خصوص هرکی از اجزاء چارچوب از طریق پست الکترونیکی info@ieaf.ir به اطلاع متولیان رسانده شود.

  • مخاطب چارچوب معماری سازمانی ایران تنها دستگاه های دولتی هستند؟

خیر، همه شرکتها، موسسات و میتوانند از محتوای چارچوب استفاده نمایند، اگرچه برای دستگاه های دولتی الزامات و مشوقهای قانونی درنظر گرفته شده است.

  • ماموریت و خدمات اصلی مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی شامل چه حوزه‌هایی است؟

نظارت، ارزیابی و صدور گواهینامه در حوزه‌هایی از قبیل- معماری سازمانی
- عملکرد وب‌سرویس‌های سامانه‌های اطلاعاتی سرویس‌گرا
- خدمات و فرایندها
- بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی
- درگاه‌های الکترونیکی
- زیرساخت‌های ارتباطی و سکوهای فناوری

  • چه مراکزی از صلاحیت لازم جهت اخذ مجوز مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی برخوردار هستند و چگونه میتوان مجوز مذکور را دریافت نمود؟

به منظور احراز صلاحیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی، دستورالعملی توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تهیه شده که حاوی دامنه و نوع فعالیت این مراکز، شرایط و مراحل اخذ مجوز این مراکز است.

سند ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی

  • برنامه حمایتی دولت در خصوص آزمایشگاه های معماری سازمانی در دانشگاه ها به چه صورت است؟

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی موضوع معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی در دانشگاه‌ها از تاسیس آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در دانشگاه‌های معتبر که دارای شرایط و توانمندی لازم هستند، حمایت می‌کند. در واقع، آزمایشگاه‌های مذکور به عنوان مراکز اعتبارسنجی، وظیفه نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌های معماری سازمانی و کسب اطمینان از اجرای موثر این طرح‌ها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین تولید دانش و تدوین اسناد فنی و متدولوژیک معماری سازمانی را به عهده دارند. اقدامات حمایتی مذکور شامل برگزاری دوره‌های انتقال دانش فنی معماری سازمانی، همکاری و همچنین اقدامات مشاوره‌‌ای در راستای راه‌اندازی آزمایشگاه، تشکیل هسته پژوهشی و اخذ مجوز کارشناسی ارشد گرایش معماری سازمانی در دانشگاه‌ها است. لازم به ذکر است که آزمایشگاه ها پس از طی مراحل مشخص و اخذ مجوز موردنظر به عنوان مراکز اعتبارسنجی شناخته خواهند شد.

Back to top