پنجشنبه 30 شهريور 1402 Thursday 21 September 2023 6 ربیع‌الاول 1445
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 943
دانشگاه های ارائه دهنده رشته معماری سازمانی در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا
مقالات اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

نقش مدل بلوغ قابلیت یکپارچه CMMI در مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی

ارائه چارچوبی جهت رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت هوش تجاری با استفاده از رویکرد معماری سازمانی

یک متدولوژی پیشنهادی برای برنامه‌ریزی تحول سازمانی بر پایه قابلیت های کسب وکار(CBXP)

پشتیبانی از تصمیمات معماری سازمانی با استفاده از هستان‌شناسی

بررسی معماری‌های اینترنت اشیاء از منظر امنیت پویا

مروری بر تکنیک‏های رایانش ابری تطبیق پذیر ‎

تدوین و بکارگیری معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران

استفاده از مدل‌های بلوغ امنیت اطلاعات در معماری سازمانی

نگاهی به جایگاه ارزیابی در فرایند معماری سازمانی فناوری اطلاعات و تحلیل روش های ارزیابی کیفی معماری سازمانی وضع مطلوب

ارائه راهکاری در زمینه ترکیب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و معماری سازمانی به منظور بهبود بعد سازمانی تعامل‌پذیری 

سنجش ارزش و کارآمدی معماری سازمانی به کمک مدل مرجع عملکرد

ارایه مدل مفهومی برای سطح بندی جغرافیایی خدمات در دولت الکترونیک

بررسی نقش مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار اجتماعی در تعامل‌پذیری سازمانی

روشی برای بهبود تحلیل و ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی با استفاده از مدل‌های بلوغ

سرویس مرکبِ مبتنی بر رویداد: رویکردی برای یکپارچه‌سازی سرویس‌ها در معماری سازمانی سرویس‌گرا

مقایسه‌ای بر ارتباط بلوغ توسعه معماری سازمانی با رضایتمندی افراد و بررسی دلایل رویکرد سازمانها به راهکارهای معمارانه

مروری بر روشها و الگوهای یکپارچه سازی برنامه سازمانی به منظور ایجاد تعامل پذیری مبتنی بر روشهای معمارانه

ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی مبتنی بر روش AHP -موردمطالعه: سازمان فعال سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات

برنامه ریزي هاي معماري سازمانی در موج دوم برپائی دولت الکترونیکی ایران

ارائه یک مدل غربالی برای ارزیابی و انتخاب چارچوبهای معماری سازمانی فناوری اطلاعات

ارائه مدل مرجع امنیت در چارچوب معماری سازمانی ایران

کاتالوگ الگوی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITILPC)

پیشنهاد راهکاری برای شناسایی، ارزیابی و تحلیل ذی نفعان و نگرانی های آن ها

ارائه معماري مدلی تحت عنوان " مرکز توسعه فرآيندهاي مشترک دولت الکترونيک"

بررسی محتوای درس معماری سازمانی در دانشگاه های آمریکای شمالی

سازوکاری مقیاس‌‌پذیر به منظور پایش فرآیند کسب وکار

کاربرد بازی گونه‌سازی در معماری سازمانی: فرصت‌ها و چالش‌ها 

بررسی عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابر: یک مطالعه سیستماتیک در مورد مهاجرت به ابر

قواعد شناسایی خدمات و الگوهای کارکردی آنها

مدل مفهومی معماری سازمانی ارائه خدمات دولت الکترونیک در شرکت‌ توزیع نیروی برق

استفاده از مهندسی سرویس به منظور تطبیق و تکامل سیستم‌های اطلاعاتی در راستای تغییرات در لایه‌های معماری سازمانی

رهنگاشت توسعه، پیشنهادات و درس آموخته های پیاده سازی قابلیت معماری سازمانی در شهرداری اصفهان

بررسی و مقایسه ی چارچوب ها و مدل های امنیت در معماری سازمانی

مقالات دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

ارایه مدلی چابک برای استقرار فرآیند مدیریت حوادث فناوری اطلاعات در سازمانها مبتنی بر چهارچوب های ITIL و اسکرام

ارائه راهکار جدید برای فشرده سازی تصاویر رنگی دیجیتال مبتنی بر تکنیک شبه رنگ آمیزی با استفاده از خوشه بندی رنگ ها

ارائه روشی برای غلبه بر چالش‌های معنایی در زبان‌های گسترش‌پذیر گزارش‌گری و تعامل‌پذیری حرفه

ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه جهت طراحی معماری سازمان مبتنی بر فرآیند تولید چابک و ارزیابی اثر بخشی آن

ارزیابی و تحلیل کمی ویژگی کیفی امنیت در معماری سازمانی با استفاده از مدل‌های بلوغ امنیت

الگوی ساختار سازمانی مدیریت فناوری اطلاعات بر اساس ITIL

امکان‌سنجی و تحقق مدیریت دانش از طریق طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری

بررسی پلتفرم های پردازش ابری اینترنت اشیاء به عنوان زیرساخت نرم افزارهای سازمانی

بررسی تاثیر امواج تلفن های همراه بر روی دانش آموزان ابتدایی و دبیرستان با استفاده از تکنیک های داده کاوی

بررسی چالش هایی موجود در روش های پایش پیش بینی کننده فرآیندهای کسب وکار

بررسی دورنمای معماری سازمانی از دیدگاه چرخه تب تکنولوژی گارتنر

بهبود کشسانی سرویس‎های میزبانی شده روی زیرساخت‏ ابری ازطریق موتور تطبیق پذیری

به‌کارگیری معماری سازمانی در سازمان منطقه آزاد انزلی

پیش بینی روند بروز بیماری های تنفسی براساس شرایط آب و هوایی

تشخیص کدهای مشکوک در کد منبع با استفاده از تکنیک های داده کاوی

جمع سپاری شناسایی ضدالگوها در معماری سرویس گرا

چارچوب SAFe رویکردی مقیاس پذیر و چابك برای اجراي پروژه‌های بزرگ معماری سازمانی

چالش های پیش روی تحول دیجیتال و روندهای تحقیقاتی آن

روشی مبتنی بر هستان‌شناسی برای غلبه‌بر چالش‌های تعامل‌پذیری معنایی در چرخه خودتطبیقی توزیع‌شده

رویکرد مبتنی بر خدمت در تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شهرداری کرمانشاه)

شناسایی پارامترهای مؤثر در تخمین کیفیت نرم افزارهای متن بسته درفرآیند مهاجرت به نرم افزار های متن باز

شناسایی ویژگی‌های صریح محصولات در نظرات زبان فارسی

طراحی دیدگاه‌ها مدل‌های معماری‌سازی سازمانی با استفاده از روش‌شناسی سیستمی نرم

قابلیت‌های توانمندساز مدیریت معماری سازمانی

گزارش مرور سیستماتیک ادبیات موضوع ترکیب سرویس های وب

متناسب کردن فرآیند توسعه نرم‌افزار برای کسب‌وکارهای نوپا

مدل سازی ترکیب خودکار سرویس ها، آگاه از کیفیت سرویس، مبتنی بر مساله پوشش مجموعه

مدلی برای کنترل ارزیابی پویا ریسک برای سیستم های فوق کلان مقیاس سازمان

مدیریت فرآیندهای کسب وکار در شهرداری اصفهان

مروری بر روش‌های مدل‌سازی سازمان به منظور ارزیابی اثر بخشی فناوری اطلاعات مبتنی بر شبیه‌سازی

مروری بر مدل های فرآیند هوش تجاری

معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیا به منظور نظارت علائم حیاتی بیمار از راه دور

معماري دولت الکترونيک و شهر هوشمند با رويکرد تطبيقي

مقایسه چارچوب‌های معماری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

نقش معاونت فناوری اطلاعات در بلوغ سازمانی

همترازی معنایی و همخوان‌سازی استانداردها با رویکرد معماری سازمانی

Back to top