يكشنبه 3 تير 1403 Sunday 23 June 2024 16 ذی‌الحجه 1445

"مدل‌های مرجع بخشی" که می‌توان آن را معادل "الگوها و استانداردهای آماده معماری در مقیاس یک صنعت یا خوشه کسب‌وکار" دانست، به سوال "معماری براساس چه استاندارد و الگوهای تخصصی تدوین شود" پاسخ می‌دهد. این بخش برخلاف سایر بخش‌های چارچوب که به صورت متمرکز توسط نهادهای بالادستی تدوین و منتشر شده است، توسط صنایع و خوشه‌های کسب‌وکار در کشور تدوین و تکمیل خواهد شد. نمونه مدل‌های مرجع بخشی که‌ میتواند توسط متولیان مربوطه تدوین گردد به قرار ذیل است:

  • مدل مرجع صنعت بانک
  • مدل مرجع صنعت بیمه
  • مدل مرجع صنعت مخابرات
  • مدل مرجع صنعت حمل‌ونقل
  • مدل مرجع صنعت انرژی
  • مدل مرجع بهداشت و درمان
  • مدل مرجع شهرداری
  • و سایر موارد مشابه

 توجه: صنابع و خوشه های کسب و کاری کشور(اعم از دولتی یا خصوصی) که مدل مرجع صنعت خود را تهیه نموده اند میتوانند نتایج و خروجی های تولید شده را به پست الکترونیکی info@ieaf.ir  ارسال نمایند تا پس از بررسی و تایید کارشناسان در سایت چارچوب معماری سازمانی ایران بارگزاری شود

Back to top