جمعه 31 شهريور 1402 Friday 22 September 2023 7 ربیع‌الاول 1445

مدل مرجع عملکرد به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع "چارچوب معماری سازمانی ایران" دربردارنده طبقه‌بندی جامعی از سنجه‌های عملکرد در دستگاه‌ها است که تصویری منسجم و جامع از مؤلفه‌های کسب‌وکار و ارتباط آن­ها با اهداف و نتایج راهبردی را ارائه می­دهد.

این مدل با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه عملکرد یک سازمان، سنجه‌های مورد نیاز برای مدیریت و پایش ورودی‌ها، عملیات و خروجی‌های سازمان را مشابه‌با یک سیستم تعریف و تعیین نموده و به‌‌این‌ترتیب پیش‌نیازهای مورد نیاز در راستای تحقق نتایج مورد انتظار را فراهم می­کند.

دانلود سند مدل مرجع عملکرد 

Back to top