پنجشنبه 30 شهريور 1402 Thursday 21 September 2023 6 ربیع‌الاول 1445

برنامه حمایتی در جهت ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و فرهنگ‌سازی برای ذینفعان موضوع اعم از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی، شرکت‌های مشاور و پیمانکار معماری و سایر نهادهای مرتبط.

رئوس پیشنهادی اقدامات ظرفیت‌سازی و توانمندسازی به قرار زیر است:

توانمندسازی و فرهنگسازی دستگاه‌های دولتی:

 

توانمندسازی و ظرفیت‌سازی شرکت‌های مشاور معماری:

  • راه‌اندازی نظام احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های مشاور معماری
  • توسعه بازار شرکت‌های مشاور به واسطه ترویج موضوع معماری سازمانی در کشور

 

توانمندسازی و ظرفیت‌سازی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی:

تعاملات بین‌المللی:

Back to top