جمعه 31 شهريور 1402 Friday 22 September 2023 7 ربیع‌الاول 1445

در راستای استقرار موفق چارچوب معماری سازمانی ایران و برای تضمین رعایت همه جوانب و الزامات موفقیت موضوع، همه عوامل و ذینفعان تحلیل و مدل زیست‌بوم معماری سازمانی طراحی شده‌است

مسؤولیت نهادهای حاکمیتی و بالادستی (ازجمله کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی) تدوین چارچوب و ضوابط فنی-قانونی برای دستگاه ­های اجرایی است. شرکت­ های مشاور و مجری معماری به سازمان­ها کمک می­ کنند طرح معماری را مطابق با ضوابط قانونی و مبتنی بر چارچوب معماری سازمانی ایران تدوین نمایند. مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی (آزمایشگاه­ های معماری سازمانی) می­ بایست نتایج تدوین شده معماری سازمانی را ارزیابی و اعتبارسنجی نمایند تا اطمینان حاصل شود که نتایج مورد انتظار محقق شده است و همچنین تولید دانش و تربیت نیروی انسانی توانمند را به عهده خواهند گرفت.

نهایتا، دستگاه­ های اجرایی به عنوان مخاطب مستقیم چارچوب معماری سازمانی ایران، وظیفه دارند ضمن استفاده از چارچوب و استانداردهای فنی ارایه شده توسط نهادهای حاکمیتی، چرخه معماری سازمانی (آموزش­ و آماده ­سازی- تدوین معماری- ارزیابی معماری) را با کمک دیگر ذینفعان (مشاوران معماری و مراکز اعتبارسنجی) اجرا نمایند.

Back to top