شنبه 22 خرداد 1400 Saturday 12 June 2021 2 ذی‌القعده 1442

روش توسعه معماری، یکی از مولفه‌های اصلی "چارچوب و روش‌شناسی" است که دربردارنده مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی است. این روش از سه مرحله اصلی "آماده‌سازی" ، "تدوین معماری" و "پیاده‌سازی" تشکیل شده است. 
روش توسعه معماری، از ADM توگف اقتباس شده و سپس با توجه به دیدگاه‌های چابک‌سازی و ساده‌سازی معماری سفارشی‌ شده است. دانش و تجارب داخلی کشور، خصوصا اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری سازمانی کشور در تدوین و سفارشی‌سازی این بخش تاثیر بسزایی داشته است.

دانلود بخش روش توسعه معماری 

دانلود کل سند چارچوب و روش‌شناسی 

Back to top