پنجشنبه 30 شهريور 1402 Thursday 21 September 2023 6 ربیع‌الاول 1445

خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی

سازمان‌هایی که فعالیت‌هایی در حوزه معماری سازمانی داشته‌اند، با تکمیل پرسشنامه زیر به روش "خوداظهاری" قادر به مشاهده نتیجه ارزیابی بلوغ معماری سازمانی خواهند بود. بدین منظور در این پرسشنامه 8 سوال قرارداده شده است که هر سوال معادل یکی از ویژگی‌های بلوغ معماری سازمانی است و برای هر سوال، 6 گزینه وجود دارد که در هر گزینه شرایطی و مشخصاتی ذکر شده است، تکمیل‌کننده می‌بایست نزدیکترین گزینه به شرایط سازمان را انتخاب نماید.

لازم به تذکر است، این ارزیابی بر اساس خوداظهاری تکمیل‌کننده بود و لذا نتیجه آن قطعی و قابل‌استناد نیست. مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی(آزمایشگاه‌های معماری سازمانی) مکلف شده‌اند ارزیابی دقیق، مفصل و قابل استنادی از بلوغ معماری سازمانی را برای متقاضیان انجام دهند و گواهینامه "بلوغ معماری" صادر نمایند.

براساس "دستورالعمل کاربرد چارچوب ملی معماری سازمانی و مدل­های مرجع آن در دستگاه‌های اجرایی" مشوق‌ها و امتیازات متعددی برای دستگاه‌هایی که موفق به اجرای موفق معماری سازمانی شده‌باشند، در نظر گرفته شده است.

error messagebox
00:00

Back to top