پنجشنبه 30 شهريور 1402 Thursday 21 September 2023 6 ربیع‌الاول 1445

بخش "برنامه ترویج و استقرار" که می‌توان آن را معادل "مشوق‌ها، الزامات و بسترسازی‌ها" برای استقرار چارچوب معماری سازمانی دانست شامل چهار مولفه اصلی است:

  • ضوابط فنی و اجرایی استقرار معماری سازمانی: سند قانونی بالادستی که تکالیف دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط را مشخص می‌کند
  • ظرفیت‌سازی و توانمندسازی: برنامه حمایتی در جهت ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و فرهنگ‌سازی برای ذینفعان موضوع اعم از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی، شرکت‌های مشاور و پیمانکار معماری و سایر نهادهای مرتبط.
  • ارزیابی معماری سازمانی: ارزیابی طرح‌ها و نتایج پیاده‌سازی معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی از جهت پایش میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در معماری سازمانی
  • بروزرسانی و توسعه چارچوب: بروزرسانی دوره‌ای مولفه‌های چارچوب براساس نیازمندی‌های جدید کشور و تغییرات دانش و فناوری در جهان

Back to top