يكشنبه 3 تير 1403 Sunday 23 June 2024 16 ذی‌الحجه 1445

اعتبارسنجی نتایج طرح معماری سازمانی و اخذ گواهی بلوغ در این حوزه به منظور اطمینان از کیفیت و اثربخشی معماری است. شاخص هایی که برای ارزیابی طرح های معماری سازمانی تدوین شده اند از سه چارچوب مرجع بین المللی NASCIO ، EACMM و EAMMF استخراج شده اند. ویژگی کلیدی شاخص های ارزیابی توانمندی(بلوغ) معماری در این است که نه تنها کیفیت و جامعیت "اسناد" معماری تدوین شده را کنترل می کنند بلکه "توانمندشدن سازمان" دراثر انجام طرح(اثربخشی معماری) نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دانلود فایل معرفی شاخص های ارزیابی و نحوه صدور گواهینامه بلوغ معماری سازمانی

ارزیابی طرح‌ها و نتایج پیاده‌سازی معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی از جهت پایش میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در معماری سازمانی شامل دو مکانیزم اصلی زیر است:

مراجعه دستگاه‌های اجرایی به مراکز اعتبارسنجی:

براساس ضوابط فنی تهیه شده، دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند در دومرحله(پس از تدوین طرح معماری و پس از پیاده‌سازی سیستم‌ها و سرویس‌ها) برای اخذ گواهینامه به مراکز اعتبارسنجی معماری مراجعه نمایند. این مراجعه توسط خود دستگاه صورت گرفته و هزینه مربوطه نیز توسط دستگاه به مراکز اعتبارسنجی معتبر پرداخت خواهد شد.

بازرسی دوره‌ای میزان پیشرفت برنامه معماری سازمانی دستگاه‌ها:

با وجود الزام دستگاه‌های اجرایی برای مراجعه به مراکز اعتبارسنجی و اخذ گواهینامه معماری سازمانی،  به دلایل مختلف ممکن است تعدادی از دستگا‌ه‌ها از این امر خودداری نموده یا مدت طولانی(چندسال) زمان لازم باشد تا دستگاه به شرایط اخذ گواهینامه (و مراجعه به مراکز اعتبارسنجی) نایل آید و لذا در این مدت دولت هیچ اطلاعی از وضعیت و میزان پیشرفت برنامه دستگاه ندارد. لذا مکانیزم دوم برای ارزیابی طرح‌های معماری سازمانی، بازرسی دوره‌ای(شش ماهه) از طریق ازمایشگاه‌های معماری سازمانی است.

لازم به ذکر است مدل بازرسی ازمایشگاه‌ها شامل ارزیابی دقیق و جامع(در حد صدور گواهینامه) نمی‌شود اما سطح بلوغ معماری دستگاه را تعیین و به دولت گزارش می‌دهد. برای مثال اگر سطح بلوغ یک دستگاه 3 محاسبه شده باشد و سطح مطلوب(گواهینامه) 4 باشد، مشخص خواهد شد که اگرچه دستگاه مذکور هنوز گواهینامه اخذ ننموده است اما فاصله اندکی با آن دارد، اما اگر دستگاهی سطح بلوغ 1 داشت مشخص خواهد شد که نه تنها اقدام موثری انجام نداده بلکه در کوتاه مدت نیز موفق به اخذ گواهینامه نخواهد شد.

 

Back to top