رونمایی از چارچوب معماری سازمانی ایران در همایش تهران هوشمند برگزار شد.

این برنامه درحالی‌که با عنوان رونمایی از چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده بود، بدون حضور او و با موضوع چارچوب معماری سازمانی ایران برگزار شد.

ابتدا رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات سند ملی چارچوب تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران را شرح داد و گفت: "در این چارچوب تعامل‌پذیری فنی، تعامل‌پذیری فرآیندی و تعامل‌پذیری قانونی وجود دارد."

مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات
چالش‌های اساسی توسعه فاوا را از گذشته تاکنون توضیح داد و گفت: "راه‌اندازی گذرگاه خدمات هوشمند از جمله معضلات ما بوده است. نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و یکپارچگی در ارائه خدمات بین دستگاه‌های اجرایی معضلی است که اکنون با آن درگیر هستیم و اقدامات لازم را برای آن در نظر گرفته‌ایم."

او در ادامه گفت: "عدم یکسانی ثبت نشانی یک مکان در فرم‌های مختلف  چالش دیگر ماست. آنچه که مهم است، هویت الکترونیکی است که باید بر روی آن برنامه‌ریزی شود و ارائه خدمات الکترونیکی این است که بتوانیم اطلاعات اشخاص را شناسایی کنیم و سوابق اطلاعات را برای تصمیم گیری‌های آتی جمع آوری کنیم‌."

مباشری با اشاره به تجارب و دستاوردهای معماری سازمانی گفت: "حدود 100 پروژه را در تنظیم چارچوب ملی بررسی کردیم تا بتوانیم یک چارچوب کامل را برای کشور تنظیم کنیم."

او با اشاره به اینکه سابق بر این فقط در دانشگاه شهید بهشتی رشته معماری سازمانی داشتیم، گفت: "اکنون در  دانشگاه شیراز هم این مجوز گرفته شد و  در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و گیلان هم این مجوز گرفته شده است و تمامی سرفصل‌های این چارچوب به دانشگاه‌ها ارسال شده است."

باقری اصل در ادامه گفت: "دولت الکترونیک دولتی است که موحب کاهش هزینه شود. بیشترین درصد استعلام دهنده برای 64 مجوزی که گرفته شده است مربوط به قوه قضاییه هست که 27 درصد است."

مباشری مدل پیشنهادی خدمات دولتی را ارائه داد و گفت: "مدل خدمات خوشه‌ای مدل استانداردی است که می‌توان در آن ساز‌وکارها را به درستی انجام داد. این خدمت توسط دولت یا بخش خصوصی باید حفظ شود."

مباشری در ادامه گفت: "در مدل مرجع که ماتریس آن را در الگوی خدماتی داریم، دستگاه‌های حاکمیتی می‌توانند برای آن تصمیم‌سازی کنند و بخش‌هایی که فاصله بین آن افتاده یا اولویت بیشتری دارد را تشخیص دهند."

او دستاوردهای مدل مرجع نرم‌افزار را مطرح کرد و گفت: " سامانه خود ارزیابی برای بخش نرم‌افزار ایجاد شده که تا آخر این ماه برای عموم در درسترس قرار می‌گیرد."

مدل مرجع  امنیت، مدل مرجع عملکرد و مدل مرجع خدمات استانی و شهری مباحثی بود که چارچوب‌های آن در این رونمایی توضیح داده شد.

دانلود فایل ارائه

Back to top