سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد در راستای تکمیل زیست بوم چارچوب معماری سازمانی ایران و به منظور ظرفیت‌سازی معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی در سطح کشور نسبت به ارائه پروانه فعالیت به پنج متقاضی واجدشرایط بخش خصوصی/غیردولتی/ دانشگاهی که توانمندی لازم برای راه‌اندازی و فعالیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی (بشرح مشخصات فنی پیوست) را دارند، اقدام نماید. در مرحله اول متقاضیان می‌بایست مدارک و مستندات ذيل را جهت بررسي ارسال نمایند تا پس از آن،  از متقاضی واجد شرایط اولیه، جهت ارزیابی نهایی و طی فرایند ارایه پروانه دعوت به عمل آید. 

لذا از علاقمندان دعوت به عمل می‌آيد نسبت به ارسال مدارک و اسناد زیر را تا تاریخ 28 مردادماه از طریق پست پیشتاز به سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی، کدپستی 1631713931- دبيرخانه مركزي سازمان اقدام نمایند.

مدارک موردنياز :

1-      مدارک هویتی متقاضی (اساسنامه، شرکت نامه (در صورت وجود)، سند موسس(در صورت وجود)،  آگهی تاسیس، آگهی تغییرات)

2-      سوابق کاری و علمی متقاضی در زمینه معماری سازمانی

3-      هرگونه مجوز بهره‌برداری و یا فعاليت متقاضی در زمینه معماری سازمانی

4-      هرگونه گواهینامه یا مدرک پرسنل‌تمام وقت متقاضی در زمینه معماری سازمانی

5-      اظهارنامه مالیاتی سه‌سال اخیر (سال‌های 93، 94 و 95)

6-      لیست بیمه سه‌ماه آخر متقاضی

نکات قابل توجه :

ارائه مدارک و پیشنهادها هيچگونه حقی را برای پیشنهاد دهندگان جهت تایید پیشنهاد و توانایی تاسیس و فعالیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی ايجاد نخواهد کرد و در این مرحله فقط شناسایی کاندیداهای اولیه مدنظر سازمان می‌باشد.

دانلود سند ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی

Back to top