طبق برنامه ریزی انجام شده، چارچوب معماری سازمانی ایران طی همایشی که با حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات و تحول سازمانی وزارتخانه ها و دستگاه های مهم دولتی در تاریخ 7 اسفندماه 1395 برگزار خواهد شد، رونمایی و جهت اجرا ابلاغ می شود. (دانلود برنامه زمانبندی همایش)

این همایش ملی در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد. دانلود 

Back to top