کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در راستای آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری، مشخصات «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را تصویب و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اجرا به دستگاه ها، ابلاغ گردید. 

در این بخشنامه دوره(سمینار) سه ساعته معماری سازمانی برای مدیران ارشد (معاونين وزارت‌خانه‌ها، رياست سازمان‌هاي دولتي، مديران كل دستگاه‌های اجرایی) درنظر گرفته شده است ، همچنین مدیران و کارشناسان فاوا ملزم به طی دوره آموزشی 20 ساعته معماری سازمانی شده اند. 

مشخصات محتوای دوره های معماری سازمانی و مدیریت فرایند با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا تهیه گردید. 

دانلود مشخصات دوره های آموزشی مصوب کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

Back to top