این آزمایشگاه به‌عنوان مرجع فنی درحوزه معماری سازمانی و سرویس‌گرایی باتوجه‌به تجارب موفق بدست آمده از همکاری بلندمدت(Joint Venture) با مجموعه های بزرگ صنعتی و دولتی کشور، خدمات جدیدی را برای سازمانهای بزرگ و شرکت های مطرح در حوزه فناوری اطلاعات ارائه می نماید.

در این راستا، آزمایشگاه به عنوان همکار فنی بلندمدت سازمان ها و شرکت های فاوا با امضاء تفاهم نامه راهبردی،  مسئولیت معماری، مشاوره، نظارت و پشتیبانی از طرح های بزرگ فاوا را مطابق با سبد خدمات آزمایشگاه- که در زیر آورده شده است- به عهده خواهد گرفت. طرف مقابل نیز ضمن کسب اطمینان از همکاری و همراهی بلندمدت آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا، امکان تمرکز بر حوزه های تخصصی و ماموریتی خود را خواهد داشت. 

سبد خدمات آزمایشگاه به عنوان همکار بلندمدت و راهبردی (Joint Venture):

+    مشاوره، آماده سازی، ارزیابی و نظارت بر طرح های جامع فاوا و معماری سازمانی

+    نظارت دقیق و موثر بر پیمانکاران خارجی در حوزه های معماری سازمانی و سرویس گرایی

+    طراحی و نظارت بر پیاده سازی راهکارهای نرم افزاری مقیاس بزرگ(سازمانی) مانند BPMS و BI و ESB

+    تقویت دانش و تجهیز مهارت تیم داخلی سازمان ها 

+    ارزیابی سطح بلوغ(توانمندی) معماری سازمانی در شرکت ها و دستگاه ها

+    طراحی نظام سرویس گرا در سازمان (کسب و کار سرویس گرا)

+    طراحی و پیاده سازی راهکار یکپارچه سازی سیستم های سازمانی(ESB)

+    طراحی و معماری فرایندهای سازمانی مبتنی بر BPMS 

+    تست وب سرویس مبتنی بر استانداردهای SOA

+    برگزاری دوره های تخصصی بلندمدت معماری سازمانی با گواهینامه معتبر در دانشگاه شهید بهشتی 

Back to top