يكشنبه 3 مهر 1401 Sunday 25 September 2022 28 صفر 1444

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

«گروه تخصصی معماری سازمانی» انجمن انفورماتیک ایران به منظور گسترش مفاهیم، چارچوب‌ها، روش‌ها و اصول معماری سازمانی تشکیل شده است. ماموریت این گروه تخصصی، ایجاد هم‌­افزایی و افزایش سرمایه اجتماعی در بین فعالان و علاقه‌مندان به معماری سازمانی از طریق تولید، انتشار و اشتراک دانش به­‌صورت جمعی در قالب یکی از گروه­‌های تخصصی انجمن انفورماتیک ایران است. هدف از تشکیل این گروه، شناسایی و گردآوری فعالان و علاقه­‌مندان به پژوهش و کاربردهای معماری سازمانی، تولید، انتشار و اشتراک دانش تخصصی و محتوای ترویجی-آموزشی در این حوزه، و زمینه­‌سازی برای ایجاد یک تشکل حرفه‌­ای-تخصصی مستقل برای معماری سازمانی می‌باشد.

معرفی گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران

«گروه تخصصی معماری سازمانی» انجمن انفورماتیک ایران به منظور گسترش مفاهیم، چارچوب‌ها، روش‌ها و اصول معماری سازمانی تشکیل شده است. ماموریت این گروه تخصصی، ایجاد هم‌­افزایی و افزایش سرمایه اجتماعی در بین فعالان و علاقه‌مندان به معماری سازمانی از طریق تولید، انتشار و اشتراک دانش به­‌صورت جمعی در قالب یکی از گروه­‌های تخصصی انجمن انفورماتیک ایران است. هدف از تشکیل این گروه، شناسایی و گردآوری فعالان و علاقه­‌مندان به پژوهش و کاربردهای معماری سازمانی، تولید، انتشار و اشتراک دانش تخصصی و محتوای ترویجی-آموزشی در این حوزه، و زمینه­‌سازی برای ایجاد یک تشکل حرفه‌­ای-تخصصی مستقل برای معماری سازمانی می‌باشد.

گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران با مشخصات زیر تشکیل شده است:

برنامه‌های سال 99:

 • فراخوان و جذب متقاضیان همکاری
 • تولید محتوا برای سایت انجمن (زیرسایت تخصصی گروه)
 • برگزاری وبینارهای ترویجی و تخصصی
 • مشارکت در انتشار ماهنامه انجمن
 • برگزاری گردهمایی­های ادواری
 • طراحی و ارائه دوره­های آموزشی تخصصی

مخاطبان گروه:

 • اعضای حقیقی و حقوقی انجمن انفورماتیک
 • مدیران و کارشناسان حوزه‌های فناوری اطلاعات، بهبود روش‌ها و مدیریت فرآیند در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی
 • دانشجویان معماری سازمانی، مهندسی نرم‌افزار، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت راهبری خدمات فناوری اطلاعات و گرایش‌های مرتبط
 • دانشجویان مهندسی صنایع، مدیریت صنایع و علاقه‌مندان به مدیریت فرآیند، معماری سازمانی و معماری کسب‌وکار

برخی محورها و تمرکز موضوعات موردبحث گروه:

 • مفاهیم، چارچوب‌ها، جایگاه سازمانی و راهبری معماری سازمانی (EA Governance)
 • معماری سازمانی به‌عنوان راهکار همسوسازی فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار
 • آخرین وضعیت، چالش‌ها، موانع و مشکلات و روند پروژه‌های معماری سازمانی در کشور و در دنیا
 • ارتباط معماری سازمانی و دولت‌داری الکترونیکی (e-Governance)
 • ارتباط معماری سازمانی و ERP، BPM، حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات IT و ...
 • مدیریت سبد طرح‌های فناوری اطلاعات (IT Portfolio Management) و مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
 • روش‌ها و متدهای ارزیابی بلوغ سازمان
 • ابزار، زبان و استانداردهای مدل‌سازی معماری سازمانی

لینک به وب سایت گروه تخصص معماری سازمانی

Back to top