جمعه 6 خرداد 1401 Friday 27 May 2022 25 شوال 1443

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

سامانه انجام تست رایگان ارزیابی نرم افزار توسط دستگاههای اجرایی به آدرس http://san.iran.gov.ir/sun/ بهره برداری شد، دستگاههای متقاضی استفاده از خدمات این سامانه می توانند با هماهنگی با این دبیرخانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور نسبت به ارزیابی نرم افزارهای خود اقدام نمایند.

Back to top