شنبه 2 مهر 1401 Saturday 24 September 2022 27 صفر 1444

پنجمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

سامانه انجام تست رایگان ارزیابی نرم افزار توسط دستگاههای اجرایی به آدرس http://san.iran.gov.ir/sun/ بهره برداری شد، دستگاههای متقاضی استفاده از خدمات این سامانه می توانند با هماهنگی با این دبیرخانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور نسبت به ارزیابی نرم افزارهای خود اقدام نمایند.

Back to top