سه شنبه 25 تير 1398 Tuesday 16 July 2019 13 ذی‌القعده 1440

براساس برنامه سومین همایش سالانه معماری سازمانی که در ابان 98 در دانشگاه شریف برگزار می شود، از تجارب موفق معماری سازمانی در کشور تقدیر قرار خواهد شد و جوایزی به رسم یادبود به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. محورهای ارزیابی دربردارنده چهار بخش 1. نحوه برنامه­ ریزی، مدیریت و اجرای طرح معماری 2. دستاوردها و نتایج کسب­ شده 3. نوآوری و ابتکارات 4. نگهداشت و توسعه معماری است. جزئیات بیشتر در فرم مربوطه تشریح شده است.

برای شرکت در این ارزیابی کافی است در مرحله نخست مشخصات کلی طرح معماری سازمانی را به آدرس ایمیل info@ieaf.ir ارسال نمایید تا در مراحل بعدی فرم ها و مستندات لازم جهت تکمیل ارسال شود.

Back to top